Køb en koncert

Koret synger både religiøs og sekulær kormusik.

Vi stiller os positive over for ønsker til et koncertprogram og vil efter bedste evne indfri disse.

Prisen for en koncert er kr. 5.000

For mere information kontakt :

Dirigent:
Thomas B. Madsen 22 28 21 95 (organisten@live.dk)